menu

Actievoorwaarden winacties

- Er zijn op dit moment geen lopende winacties - 

***

actie: april 2021

Actievoorwaarden social media winactie 'Wat is jouw favoriete zoete tussendoortje?'

Kenniscentrum Zoetstoffen op Instagram (@zoetstoffen_nl) en Facebook (zoetstoffen.nl)

1. De promotor is Kenniscentrum Zoetstoffen, Schenkkade 50, 2595AR Den Haag

2. Deelname aan de winactie staat open voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Medewerkers en familie van het Kenniscentrum Zoetstoffen zijn uitgesloten van deelname.

3. Deelname aan de winactie is gratis. Je doet mee aan de actie als je een reactie achterlaat onder de social media post waarin de winactie wordt vermeld en je het desbetreffende social media-kanaal van het Kenniscentrum Zoetstoffen volgt. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.

4. Bij deelname aan de winactie, verklaart een deelnemer akkoord te gaan met de actievoorwaarden.

5. De winactie en hoe deel te nemen vind je op www.zoetstoffen.nl/bibliotheek/actievoorwaarden-winacties.

6. Eén deelname per persoon. Meerdere deelnames van dezelfde persoon worden niet geaccepteerd.

7. De actie start op maandag 12 april 2021 om 13.00 uur en eindigt op maandag 19 april 2021 om 17.00 uur. Inzendingen na 19 april 2021 om 17.00 uur kunnen niet meer meedingen naar de prijs. De winnaars worden op dinsdag 20 april om 11.00 uur bekend gemaakt.

8. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de social media winactie. Indien achteraf blijkt dat de gegevens niet correct zijn, kan uitsluiting van deelname volgen.

9. De regels voor de winactie 'Wat is jouw favoriete zoete tussendoortje?' en hoe deel te nemen zijn als volgt:

INSTAGRAM

Stap 1: Volg onze Instagrampagina @zoetstoffen_nl

Stap 2: Like de post met de winactie

Stap 3: Geef in een comment jouw antwoord op de vraag van 'Wat is jouw favoriete zoete tussendoortje?'

FACEBOOK

Stap 1: Volg onze Facebookpagina zoetstoffen.nl

Stap 2: Like de post met de winactie

Stap 3: Geef in een comment jouw antwoord op de vraag van 'Wat is jouw favoriete zoete tussendoortje?'

10. De promotor behoudt zich het recht voor om de competitie en deze voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of aan te passen in geval van een catastrofe, oorlog, burgerlijke of militaire storing, overmacht of enige feitelijke of verwachte schending van toepasselijke wet- en regelgeving of enige andere gebeurtenis buiten de macht van de promotor. Eventuele wijzigingen aan de wedstrijd worden zo snel mogelijk door de promotor aan de deelnemers meegedeeld.

11. De promotor kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het zoekraken/verloren gaan van de prijzen door externe verzendpartijen. Kenniscentrum Zoetstoffen verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

12. De prijs - een kookboek 'Koken met Zoetstoffen' - is niet inwisselbaar voor geld of andere goederen. Prijzen zijn op basis van beschikbaarheid en we houden ons het recht voor om prijzen te vervangen door een andere van dezelfde waarde zonder voorafgaande kennisgeving.

13. De winnaars worden willekeurig gekozen. Bij deze actie kiezen we 20 winnaars uit de reacties op Facebook én 20 winnaars uit de reacties op Instagram. 

14. De winnaars krijgen uiterlijk één week na sluitingsdatum van de winactie persoonlijk bericht. Als winnaars niet kunnen worden bereikt of als zij hun prijs niet claimen binnen 14 dagen na bekendmaking houdt de promotor zich het recht voor een andere winnaar te kiezen.

15. De promotor verwittigt de winnaar wanneer de prijs wordt toegezonden.

16. De beslissing van de promotor met betrekking tot alle zaken die te maken hebben met de winactie is definitief en wordt geen correspondentie over gevoerd.

17. Op de winactie en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing en voor eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Nederland bevoegd.

18. De winnaar gaat akkoord met het gebruik van zijn of haar naam bij de bekendmaking van de winnaars op Facebook dan wel Instagram. Alle persoonlijke gegevens met betrekking tot de winnaar en andere deelnemers worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de huidige Nederlandse wetgeving omtrent bescherming persoonsgegevens en zullen iet worden bekendgemaakt aan een derde partij zonder de voorafgaande toestemming van de deelnemer.

19. Deze winactie wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door, of in verband gebracht met Facebook, Instagram of een ander social netwerk. U verstrekt uw informatie aan het Kenniscentrum Zoetstoffen en niet aan een andere partij.

20. Kenniscentrum Zoetstoffen behoudt zich ook het recht voor om de wedstrijd te annuleren als zich omstandigheden voordoen die buiten zijn macht liggen.

21. Kosten voor verzending zijn voor rekening van het Kenniscentrum Zoetstoffen.