menu

Bronnen

Nederlandse Diabetes Federatie (2020)

NDF Voedingsrichtlijn Diabetes (2020)

pagina's 33-34

Goede en gezonde voeding spelen een sleutelrol in de behandeling van diabetes. Wetenschappelijke studies laten zien dat het veranderen van het voedingspatroon van mensen met diabetes voor betere glucoseregulering kan zorgen. Voor een goede diabeteszorg is het van belang dat er eenduidige en goed onderbouwde voedingsadviezen worden gegeven die zijn gebaseerd op de meest recente literatuur. In 2006 is in opdracht van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) de eerste wetenschappelijk onderbouwde Voedingsrichtlijn voor diabetes type 1 en 2 geschreven, waarna in 2010 en 2015 een herziening uitkwam. Om een actueel overzicht te bieden is in 2019 een herzieningstraject van de Voedingsrichtlijn Diabetes 2015 gestart. Deze herziening is financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van het Diabetes Fonds en een bijdrage van Wageningen University en Research (WUR).

Publicatie downloaden

World Health Organization (WHO) (2015)

Richtlijn: Suikerinname voor volwassenen en kinderen

Deze richtlijn geeft wereldwijde, op feiten gebaseerde aanbevelingen over de inname van suiker om het risico op niet-overdraagbare ziekten bij volwassenen en kinderen te verkleinen. Bijzondere aandacht geeft de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) hierin aan het voorkomen én de bestrijding van ongezonde gewichtstoename en tandcariës. De richtlijn is in het Engels.

Publicatie downloaden

Gezondheidsraad (2015)

Richtlijnen goede voeding 2015 - Gezondheidsraad

Op basis van wetenschappelijk onderzoek naar het effect van voeding op de tien meest voorkomende chronische ziekten (zoals hart- en vaatziekten, diabetes en kanker), heeft de Gezondheidsraad richtlijnen geformuleerd voor een gezond voedingspatroon. Meer groente en fruit, volkorenproducten, peulvruchten, noten en vis dragen voor de gemiddelde consument bij aan het voorkomen van ziekten, net als het beperken van de consumptie van rood en bewerkt vlees, zout en alcohol. Verder is het verstandig om geen boter en harde margarines te gebruiken maar zachte margarines, vloeibare vetten en plantaardige oliën en om suikerhoudende dranken in te wisselen voor dranken zonder suiker: thee, gefilterde koffie en water. De zuivelconsumptie kan gemiddeld hetzelfde blijven. Voedingssupplementen zijn alleen nuttig voor specifieke groepen. 

Publicatie downloaden

International Sweeteners Association (2016)

Low calorie sweeteners: Role and benefits - ISA

Onderwerp: brochure: feitelijke informatie zoetstoffen en hun kenmerken

De International Sweeteners Association (ISA) is een non-profit organisatie, die zowel door de Europese Commissie als door nationale en internationale regelgevende instanties en wereldgezondheidsorganisatie is erkend. Deze brochure is ontwikkeld voor professionals in de gezondheidszorg en heeft als doel feitelijke informatie te geven over laagcalorische zoetstoffen en hun kenmerken. Daarnaast reikt het bewijsmateriaal aan ten aanzien van de veiligheid van zoetstoffen en wordt erin beschreven hoe zoetstoffen kunnen helpen om de dagelijkse calorie-inname te verminderen. Als bronmateriaal gelden openbaar beschikbare wetenschappelijke publicaties met referenties en bijdragen van internationaal erkende experts. taal: Engels

Lees publicatie op
https://www.sweeteners.org/assets/uploads/articles/files/ISA_brochure_April2016.pdf

Wereld Kanker Onderzoeksfonds (2020)

Hoe verklein ik de kans op kanker?

pagina 36

Onderwerp: zoetstoffen & kanker

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is een fonds dat kennis uit onderzoek vertaalt naar richtlijnen — en praktisch en motiverend advies — voor gezonde voeding en leefstijl. In deze brochure heeft het fonds tien aanbevelingen opgesteld waarmee de kans op kanker kan worden verkleind. De aanbevelingen zijn onderbouwd met wetenschappelijke bevindingen uit het grootste onderzoek ooit naar voeding, leefstijl en kanker dat het Wereld Kanker Onderzoek Fonds in samenwerking met het internationale World Cancer Research Fund netwerk heeft verricht. De bevindingen zijn gepubliceerd in het derde expertrapport Diet, nutrition, physical activity and cancer: a global perspective.

Publicatie downloaden