menu

Bronnen

Diabetesfonds (2018)

Wijzer over......koolhydraten, suiker, zoetstoffen, vetten, eiwitten en zout

pagina 7-9

Onderwerp: zoetstoffen & diabetes

Het Diabetes Fonds werkt aan genezing van diabetes en aan een gezond leven zonder dagelijkse zorgen over diabetes en complicaties. Dit doen zij via wetenschappelijk onderzoek en voorlichting. Deze brochure is specifiek bedoeld voor gezonde mensen. Hierin geeft het fonds op basis van wetenschappelijk onderzoek korte, maar zeer heldere informatie over koolhydraten, suiker, zoetstoffen, zout, eiwitten en vetten.

Publicatie downloaden

Nederlandse Voedsel- & Warenautoriteit (2019)

Handboek additieven voor levensmiddelenfabrikanten (NVWA)

Onderwerp: gebruik zoetstoffen in levensmiddelen

Het 'Handboek additieven voor levensmiddelenfabrikanten' van de NVWA bevat achtergrondinformatie en richtlijnen voor levensmiddelenfabrikanten over het toevoegen van additieven en E-nummers aan levensmiddelen. Zoetstoffen vallen ook onder de additieven.

Publicatie downloaden

RIVM (2009)

Casestudie: toegevoegd suiker versus zoetstoffen in koolzuurhoudende frisdranken

Soort onderzoek: casestudie

Onderwerp: suiker vs zoetstoffen in frisdranken

Het RIVM ontwikkelde een beslisboom om de positieve en negatieve gezondheidseffecten van voedingsmiddelen te kunnen meten. Ze gebruiken in hun casestudie suiker en zoetstoffen. Onderdeel van hun casestudie is een compacte beschrijving van de verschillende laagcalorische zoetstoffen die zoal in onze voeding mogen worden gebruikt. Ook verwijzen ze naar een aantal interessante studies op het gebied van zoetstoffen.

Lees publicatie op
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/350101002.pdf

(2008)

Europese verordening (EG) 1333/2008 - Levensmiddelenadditieven

Publicatieblad van de Europese Unie

Het gebruik van zoetstoffen in levensmiddelen is vastgesteld in de Europese verordening 1333/2008. Eerder had Nederland een eigen Warenwetbesluit aangaande zoetstoffen. De bepalingen ervan staan ook in de Europese verordening. Daarom is het Warenwetbesluit zoetstoffen komen te vervallen. Op 23 december 2020 is deze EG-Verordening gewijzigd. Deze geupdate versie kunt u hier raadplegen.

Publicatie downloaden