menu

Wetenschap

Via de media is er veel informatie over gezondheid en voeding te vinden. Informatie over gedegen wetenschappelijk onderzoek, maar ook artikelen over minder goed uitgevoerde studies of verkeerd getrokken conclusies. Het goed lezen van wetenschappelijke studies lastig. Naast vaktermen verschilt de mate van bewijslast van de gekozen onderzoeksvorm. Zo zijn er dierproeven die je niet door kunt vertalen naar de mens en is de bewijslast van studies met een gering aantal proefpersonen niet zo hoog.

In deze sectie van onze website nemen we wetenschappelijke studies onder de loep. We houden ze tegen het licht van al eerder uitgevoerd onderzoek, de bewijslast en de eventuele beperkingen van het uitgevoerde onderzoek. 

D.J. Mela en D. Risso (2024)

Stimuleert het eten of drinken van iets zoets, de voorkeur voor zoet?

British Journal of Nutrition, 2024 Feb 26:1-11

Soort onderzoek: narrative review

We zijn het allemaal eens dat het niet goed is om te veel suiker binnen te krijgen. Dit kan leiden tot overgewicht en daaraan gerelateerde gezondheidsproblemen, zoals diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Maar er is wel discussie of zoetstoffen daarvoor de oplossing zijn. Dat heeft onder andere te maken met de zoete smaak die zoetstoffen hebben. Het eten of drinken van voedingsmiddelen met een zoete smaak zou namelijk het verlangen naar zoet (waaronder frisdrank, snoepgoed en koek met suiker) stimuleren en daardoor het tegenovergestelde bereiken. Twee onderzoekers hebben nu gekeken naar het bewijs dat daarvoor is. Ze hebben hun conclusies gepubliceerd in een overzichtsartikel (narrative review).

Lees meer

Singh, G. et al. (2024)

Beïnvloedt stevia de samenstelling van de darmmicrobiota?

Nutrients 2024 Jan 18; 16(2):296

Soort onderzoek: gerandomiseerde, open-label interventiestudie

Zoetstoffen komen nog weleens negatief in het nieuws omdat ze de darmmicrobiota negatief zouden beïnvloeden. Voor de zoetstof stevia is daar nauwelijks onderzoek naar gedaan. In deze studie is daarnaar gekeken en daar werd geen effect van stevia op de samenstelling van de darmmicrobiota gevonden.

Lees meer

Shil, A. et al. (2024)

Is neotaam schadelijk voor de darmen?

Frontiers in Nutrition (2024) 11:1366409

Soort onderzoek: in vitro

Verschillende reageerbuis- en dierstudies hebben in het verleden gekeken naar de effecten van zoetstoffen op de gezondheid. Ook de onderzoekers van deze studie hebben daarnaar gekeken en erover gepubliceerd. Met name over het effect van zoetstoffen op de darmmicrobiota [1, 2]. Soms werden er aanwijzingen voor nadelige effecten gevonden, zoals de vorming van een biofilm (zie kader) bij blootstelling aan de bacteriën E. coli en E. faecalis. Deze studies zijn echter telkens gedaan met de bekende zoetstoffen acesulfaam K, aspartaam, sucralose en saccharine. Dat was een reden voor de onderzoekers om te kijken naar het effect van de zoetstof neotaam (zie kader) op darmbacteriën en de darmwand [3].

Lees meer

Gibbons C, et al. (2024)

Verhogen stevia en neotaam in koekjes de eetlust?

EBioMedicine. 2024 Mar 25:105005

Soort onderzoek: gerandomiseerde, dubbelblinde interventiestudie met crossover-design

Een veelgehoorde stelling over zoetstoffen is dat ze de eetlust zouden verhogen. Daar is onvoldoende bewijs voor. De onderzoeken die hiernaar zijn gedaan zijn veelal onderzoeken met dranken. Onderzoekers hebben nu gekeken of de zoetstoffen stevia en neotaam in koekjes een effect hebben op de eetlust. Dat bleek niet zo te zijn.

Lees meer

Sun, Y. et al. (2024)

Verhogen light dranken het risico op boezemfibrilleren?

AHA Journal, March 2024, volume 17, issue 3

Soort onderzoek: Prospectieve cohortstudie

Een nieuwe analyse van een grote studie uit het Verenigd Koninkrijk laat zien dat deelnemers die aangaven meer dan 2 liter light drank te drinken een groter risico hadden op boezemfibrilleren. Of er sprake is van een oorzakelijk verband, dus dat dat komt door het drinken van light drank, kan door het soort studie niet gezegd worden. Een interessante studie. Wij lichten het toe.

Lees meer