menu

Kenniscentrum Zoetstoffen

Wetenschap

I.Toews et al. (2019)

Association between intake of non-sugar sweeteners and health outcomes

BMJ 2019; 364: k4718

Onderwerp: geen verband tussen zoetstoffen en een verhoogd risico op gezondheidsklachten

Toews et al. hebben in hun systematische review (2019) een verband gezocht tussen het gebruik van verschillende soorten zoetstoffen en een verhoogd riscio op verschillende gezondheidsklachten. Ze hebben hiervoor een groot aantal studies onderzocht. Daarbij maakten zij onderscheid tussen volwassenen en kinderen en tussen mensen met en zonder overgewicht. In hun uitgebreide review is dit verband niet gevonden.

Lees publicatie op
https://www.bmj.com/content/364/bmj.k4718

Wat zegt deze studie?

Y. Mossavar-Rahmani et al. (2019)

Artificially Sweetened Beverages and Stroke, Coronary Heart Disease and All-Cause Mortality

Stroke 2019;50:00-00

Soort onderzoek: observationele studie

Onderwerp: verband tussen light frisdrank en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten

Mossavar-Rahmani et al. vinden een verband tussen het gebruik van light frisdrank en een verhoogd risico op het krijgen van hart- en vaatziekten. Zij benaderen hun eigen conclusie met voorzichtigheid. Zij vonden dit verband in een observationele studie bij post-menopauzale vrouwen met een BMI >30. Gezien het groot aantal deelnemers (N = 81.714) lijkt dit een sterk verband te zijn. Een observationele studie kent echter een aantal beperkingen en heeft daarmee een lage bewijskracht. Omdat er veel factoren in de studie losgekoppeld zijn, is het lastig om een oorzaak-gevolg relatie vast te stellen. Hoe zit het met het verdere eetpatroon van de onderzochten? Hoe vaak bewegen zij, staan zij onder spanning, slapen ze goed. Bovendien gaat het hier om een zelfrapportage van de onderzochtend die niet verder gecontroleerd is. Meer onderzoek is nodig.

Lees publicatie op
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/STROKEAHA.118.023100

Wat zegt deze studie?

B.A. Magnuson et al. (2016)

Biological fate of low-calorie sweeteners

Nutrition Reviews, Vol. 74 (11): 670-689

Onderwerp: chemische & fysische eigenschappen zoetstoffen

In deze evaluatie zijn de overeenkomsten en verschillen van veel gebruikte laagcalorische zoetstoffen (acesulfaam-k, aspartaam, sacharine, steviolglycoside en sucralose) bestudeerd. Aan de orde komen de chemische structuur, absorptie, distributie, metabolisme en excretie van deze zoetstoffen.

Lees publicatie op
https://academic.oup.com/nutritionreviews/article/74/11/670/2281652

Wat zegt deze studie?

European Food Safety Authority (EFSA) (2013)

Scientific opinion on the re-evaluation of aspartame (E 951) as a food additive

EFSA Journal - 10 December 2013

Onderwerp: veiligheid aspartaam

In 2013 publiceerde de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) haar wetenschappelijke beoordeling over de veiligheid van de zoetstof aspartaam. De studie bevestigt dat deze zoetstof, die sinds de vroege jaren’80 in Europa werd onderzocht en goedgekeurd, veilig is.

Lees publicatie op
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2013.3496