menu

Kenniscentrum Zoetstoffen

Wetenschap

B.A. Magnuson, M.C. Carakostas, N.H. Moore, S.P. Poulos and A.G. Renwick (2016)
Biological fate of low-calorie sweeteners
Nutrition Reviews, Vol. 74 (11): 670-689

Onderwerp: chemische & fysische eigenschappen zoetstoffen

In deze evaluatie zijn de overeenkomsten en verschillen van veel gebruikte laagcalorische zoetstoffen (acesulfaam-k, aspartaam, sacharine, steviolglycoside en sucralose) bestudeerd. Aan de orde komen de chemische structuur, absorptie, distributie, metabolisme en excretie van deze zoetstoffen.

Lees publicatie op
https://academic.oup.com/nutritionreviews/article/74/11/670/2281652

Publicatie downloaden

European Food Safety Authority (EFSA) (2013)
Scientific opinion on the re-evaluation of aspartame (E 951) as a food additive
EFSA Journal - 10 December 2013

In 2013 publiceerde de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) haar wetenschappelijke beoordeling over de veiligheid van de zoetstof aspartaam. De studie bevestigt dat deze zoetstof, die sinds de vroege jaren’80 in Europa werd onderzocht en goedgekeurd, veilig is.

Lees publicatie op
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2013.3496