menu

Kenniscentrum Zoetstoffen

Wetenschap

Via de media is er veel informatie over gezondheid en voeding te vinden. Informatie over gedegen wetenschappelijk onderzoek, maar ook artikelen over minder goed uitgevoerde studies of verkeerd getrokken conclusies. Het goed lezen van wetenschappelijke studies lastig. Naast vaktermen verschilt de mate van bewijslast van de gekozen onderzoeksvorm. Zo zijn er dierproeven die je niet door kunt vertalen naar de mens en is de bewijslast van studies met een gering aantal proefpersonen niet zo hoog.

In deze sectie van onze website nemen we wetenschappelijke studies onder de loep. We houden ze tegen het licht van al eerder uitgevoerd onderzoek, de bewijslast en de eventuele beperkingen van het uitgevoerde onderzoek. 

Mullee et al. (2019)

Verhoogt frisdrank (normaal of light/zero) de kans op vroegtijdig overlijden?

JAMA Intern Med. Published online September 3, 2019. doi:10.1001/jamainternmed.2019.2478

Soort onderzoek: observationele studie

Uit een nieuwe studie van de Wereldgezondheidsorganisatie bij 450.000 volwassenen uit 10 verschillende Europese landen, waaronder Nederland, blijkt dat twee blikjes light-frisdrank per dag drinken het risico op vroegtijdige sterfte verhoogt. De resultaten worden door de onderzoekers met voorzichtigheid benaderd. Zij geven toe dat observationele studies weinig bewijskracht hebben en benoemen een aantal tekortkomingen in hun onderzoek. Zij pleiten echter wel voor een publieke gezondheidscampagne om de consumptie van frisdranken terug te dringen.

Lees publicatie op
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2749350

European Food Safety Authority (EFSA) (2013)

EFSA: wetenschappelijk oordeel over de veiligheid van aspartaam

EFSA Journal - 10 December 2013

Onderwerp: veiligheid aspartaam

In 2013 publiceerde de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) haar wetenschappelijke beoordeling over de veiligheid van de zoetstof aspartaam. De studie bevestigt dat deze zoetstof, die sinds de vroege jaren’80 in Europa werd onderzocht en goedgekeurd, veilig is.

Lees publicatie op
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2013.3496