menu

Wetenschap

Via de media is er veel informatie over gezondheid en voeding te vinden. Informatie over gedegen wetenschappelijk onderzoek, maar ook artikelen over minder goed uitgevoerde studies of verkeerd getrokken conclusies. Het goed lezen van wetenschappelijke studies lastig. Naast vaktermen verschilt de mate van bewijslast van de gekozen onderzoeksvorm. Zo zijn er dierproeven die je niet door kunt vertalen naar de mens en is de bewijslast van studies met een gering aantal proefpersonen niet zo hoog.

In deze sectie van onze website nemen we wetenschappelijke studies onder de loep. We houden ze tegen het licht van al eerder uitgevoerd onderzoek, de bewijslast en de eventuele beperkingen van het uitgevoerde onderzoek. 

Schiffman, S.S. et al (2023)

Is sucralose (en sucralose-6-acetaat) schadelijk voor het DNA en de darmen?

Journal of Toxicology and Environmental Health B Crit Rev. 2023;1-35.

Soort onderzoek: in vitro

Amerikaanse onderzoekers van de North Carolina State University hebben resultaten gepubliceerd van hun nieuwe studie [1]. Die studie bestond uit een achttal laboratoriumexperimenten (in vitro) waarin ze cellen hebben blootgesteld aan sucralose en sucralose-6-acetaat (S6A). Uit deze resultaten blijkt dat sucralose en S6A het DNA beschadigen. Dat zou het risico op kanker kunnen verhogen, hoewel dat niet is onderzocht. Daarnaast is gevonden dat sucralose en S6A de doorlaatbaarheid van de dikke darmwand laten toenemen. Heeft deze studie gevolgen voor het gebruik van sucralose?

Lees meer

McGlynn, N.D. et al (2022)

Is het vervangen van suikerhoudende drank door light drank goed voor het gewicht en de gezondheid?

JAMA Netw Open. 2022;5(3):e222092. Published 2022 Mar 1.

Soort onderzoek: Systematische review & meta-analyse

Door veel suiker te gebruiken, kun je in gewicht toenemen. En dat kan weer leiden tot gezondheidsproblemen. De onderzoekers nemen in hun onderzoek light dranken onder de loep. Met een netwerk meta-analyse hebben zij bestudeerd of het vervangen van suikerhoudende dranken door light dranken een rol kunnen spelen bij gewichtsverlies en daarmee het risico op cardiometabole risicofactoren kunnen verlagen. 

Lees meer

Rogers, P.J., Appleton K.M. (2021)

Wat is het effect van zoetstoffen op de energie-inname en het lichaamsgewicht?

International Journal of Obesity (2005), 09 Nov 2020, 45(3): 464-478

Soort onderzoek: systematische review & meta-analyse

De onderzoekers hebben drie hoofdvragen gesteld. Ten eerste wat het effect van zoetstoffen op de manier waarop ze in de praktijk worden toegepast, namelijk als vervanger van suiker? Dit is onderzocht door zoetstoffen te vergelijken met suiker. Ten tweede wat het effect is van een zoete smaak. Deze kan de drang in zoet verhogen, de verzadiging stimuleren of geen effect hebben. Dit is onderzocht door zoetstoffen te vergelijken met water/niets/ongezoet. Onder ongezoet vallen mineraalwater, melk, thee en koffie (zonder suiker). En tenslotte hebben zoetstoffen effect op de eetlust en het energieverbruik via mechanismen in de darm? Dit is onderzocht door zoetstoffen in capsules te vergelijken met een placebo in capsules.

Lees meer

Lee, JJ et al. (2022)

Wat is de invloed van een verandering of vervanging van het drinken van light drank op de cardiometabole gezondheid?

Diabetes Care. 2022 Aug 1;45(8):1917-1930. https://doi.org/10.2337/dc21-2130

Soort onderzoek: systematic review met meta-analyses van prospectieve cohortstudies

Een aanzienlijk deel van de bevolking heeft overgewicht of obesitas wat een risicofactor is voor hart- en vaatziekten en diabetes type 2. De primaire oorzaak daarvan is dat er meer calorieën worden binnengekregen dan dat er verbruikt worden. Om deze inname te verminderen worden suikers in producten vervangen door zoetstoffen. Het meest bekend en gebruikt zijn de light-/zero dranken. Onderzoekers Lee, JJ et al. hebben in hun onderzoek gekeken wat de relatie is tussen de inname van light-dranken en een verhoogd risico op cardiometabole aandoeningen. 

Conclusies van de onderzoekers: De inname van light drank was niet geassocieerd met cardiometabole nadelen. Er is wel enige indicatie dat het vervangen van suikerhoudende drank door light drank is geassocieerd met cardiometabole voordelen, die vergelijkbaar zijn met die van water. Het aantal prospectieve studies om te bestuderen was echter beperkt. Meer prospectieve cohortstudies en ook goede gerandomiseerde placebogecontroleerde studies zijn nodig om meer te kunnen zeggen over een causaal effect. In de tussentijd ondersteunt het bewijs dat het vervangen van suikerhoudende drank door light drank een goede strategie is om de inname van suikerhoudende drank en de gezondheidsrisico’s die daarmee samenhangen, te verminderen.

Lees meer

Yin, T. et al. (2022)

Verhogen light dranken het risico op kanker?

Nutrients, oktober 2022; 14(21): 4445.

Soort onderzoek: systematic review met meta-analyses

Conclusies: De onderzoekers zien in de bestudeerde studies dat er bij een hoge inname van light drank een associatie is met een verhoogd risico op leukemie. De dosis-respons-relatie laat zien dat per 355 ml het risico op leukemie met 15% verhoogde. Daarnaast werd een verlaagd risico op darmkanker gevonden. Beperkingen: Gezien de lage en matige zekerheid van het bewijs van de door hen bestudeerde studies en het beperkte aantal studies geven ze aan dat meer prospectieve cohortstudies en gerandomiseerde gecontroleerde studies nodig zijn om meer zekerheid te krijgen.

Lees meer