menu

Wetenschap

Via de media is er veel informatie over gezondheid en voeding te vinden. Informatie over gedegen wetenschappelijk onderzoek, maar ook artikelen over minder goed uitgevoerde studies of verkeerd getrokken conclusies. Het goed lezen van wetenschappelijke studies lastig. Naast vaktermen verschilt de mate van bewijslast van de gekozen onderzoeksvorm. Zo zijn er dierproeven die je niet door kunt vertalen naar de mens en is de bewijslast van studies met een gering aantal proefpersonen niet zo hoog.

In deze sectie van onze website nemen we wetenschappelijke studies onder de loep. We houden ze tegen het licht van al eerder uitgevoerd onderzoek, de bewijslast en de eventuele beperkingen van het uitgevoerde onderzoek. 

Mullee et al. (2019)

Verhoogt frisdrank (normaal of light/zero) de kans op vroegtijdig overlijden?

JAMA Intern Med. Published online September 3, 2019. doi:10.1001/jamainternmed.2019.2478

Soort onderzoek: observationele studie

Uit een nieuwe studie van de Wereldgezondheidsorganisatie bij 450.000 volwassenen uit 10 verschillende Europese landen, waaronder Nederland, blijkt dat twee blikjes light-frisdrank per dag drinken het risico op vroegtijdige sterfte verhoogt. De resultaten worden door de onderzoekers met voorzichtigheid benaderd. Zij geven toe dat observationele studies weinig bewijskracht hebben en benoemen een aantal tekortkomingen in hun onderzoek. Zij pleiten echter wel voor een publieke gezondheidscampagne om de consumptie van frisdranken terug te dringen.

Lees publicatie op
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2749350

Rogers, PJ, Hogenkamp, PS, de Graaf C, et al. (2016)

Hebben zoetstoffen invloed op de energie-inname en het lichaamsgewicht?

International Journal of Obesity volume 40, pages 381–394 (2016)

Soort onderzoek: systematic review & meta-analyse

Een te hoge consumptie van suiker, met name in de vorm van suikerhoudende drank, leidt tot gewichtstoename en overgewicht/obesitas [1, 2]. Dat is een groot gezondheidsprobleem. Zoetstoffen zouden daar een oplossing voor kunnen zijn, omdat die geen of weinig energie (calorieën) bevatten en dus niet tot gewichtstoename en overgewicht/obesitas leiden. Integendeel zelfs.

Daar is de laatste decennia echter discussie over. Er zijn namelijk geluiden te horen dat zoetstoffen de energie-inname juist stimuleren en daardoor tot gewichtstoename en overgewicht/obesitas leiden [3-6]. Bijvoorbeeld omdat zoetstoffen weliswaar even zoet smaken als suiker, maar omdat die geen energie bevatten niet goed zouden verzadigen. Deze loskoppeling van zoete smaak en energie zou het lichaam in verwarring brengen.

De onderzoekers wilden nu weten wat de stand van zaken op dat gebied is op basis van het totaal aan bewijs. Daarvoor hebben ze op een systematische manier naar verschillende soorten studies bij zowel dieren en mensen gekeken.

Lees meer

B.A. Magnuson et al. (2016)

Wat is de chemische structuur van laagcalorische zoetstoffen?

Nutrition Reviews, Vol. 74 (11): 670-689

Onderwerp: chemische & fysische eigenschappen zoetstoffen

In deze evaluatie zijn de overeenkomsten en verschillen van veel gebruikte laagcalorische zoetstoffen (acesulfaam-k, aspartaam, sacharine, steviolglycoside en sucralose) bestudeerd. Aan de orde komen de chemische structuur, absorptie, distributie, metabolisme en excretie van deze zoetstoffen.

Download deze studie

European Food Safety Authority (EFSA) (2013)

EFSA: wetenschappelijk oordeel over de veiligheid van aspartaam

EFSA Journal - 10 December 2013

Onderwerp: veiligheid aspartaam

In 2013 publiceerde de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) haar wetenschappelijke beoordeling over de veiligheid van de zoetstof aspartaam. De studie bevestigt dat deze zoetstof, die sinds de vroege jaren’80 in Europa werd onderzocht en goedgekeurd, veilig is.

Lees publicatie op
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2013.3496