menu

Zoetverslaving

Laagcalorische zoetstoffen worden, hoewel ze geen calorieën bevatten, vaak in verband gebracht met een grotere eetlust en een verhoogde drang naar zoet. Een klinische studie gepubliceerd in The American Journal of Clinical Nutrition in 2013 toont aan dat dit niet het geval is.

Aangezien laagcalorische zoetstoffen geen calorieën leveren, is het niet verrassend dat ze niet hetzelfde verzadigende effect hebben als suiker. Er is echter nog weinig bekend over de gevolgen van de consumptie van dranken met laagcalorische zoetstoffen op het eetgedrag.

Enkele Amerikaanse onderzoekers voerden in dit kader een onderzoek uit bij 318 mensen (voornamelijk vrouwen) met obesitas of overgewicht.

De helft van de proefpersonen verving ten minste twee suikerhoudende drankjes per dag door water, de andere helft door drankjes met laagcalorische zoetstoffen. Na drie en na zes maanden werden hun voedingsgewoonten geregistreerd.

De resultaten toonden in beide groepen een daling van de calorie-inname aan. Er waren geen verschillen in de consumptie van vetten, koolhydraten, totale suikers, toegevoegde suikers en calorieën tussen de twee groepen. Het enige verschil dat de onderzoekers vonden was dat de ‘watergroep’ meer fruit en groenten at en de ‘lightdrankengroep’ minder nagerechten.

De auteurs concluderen dat de eetgewoonten van de deelnemers van beide groepen positief waren geëvolueerd. Uit deze studie bleek niet dat op korte termijn de consumptie van dranken met laaagcalorische zoetstoffen de drang naar suikerhoudende voedingsmiddelen en dranken verhoogt, in vergelijking met de consumptie van water.

Bron:

Piernas C. et al., Does diet beverage intake affect dietary consumption patterns? Results from the Choose Healty Options Consciously Everyday (CHOICE) randomized Clinical Trial, Am J Clin Nutr, 2013, vol. 97, nr. 3, 604-611.