menu

Kenniscentrum Zoetstoffen

28 november 2018

30% minder calorieën in frisdrank in 2025

Door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken kan de gezondheid van heel veel Nederlanders verbeteren. Daarom heeft de Rijksoverheid een Nationaal Preventieakkoord gesloten. Daarin staan afspraken tussen meer dan 70 verschillende organisaties in Nederland.

bron: rijksoverheid.nl

Overgewicht en obesitas zijn na roken de belangrijkste oorzaak van ziekten in Nederland. Bijvoorbeeld hart- en vaatziekten of diabetes. Bijna de helft van de Nederlanders van 20 jaar en ouder is te zwaar. De Rijksoverheid wil dit percentage samen met de organisaties in het Nationaal Preventieakkoord verlagen. Het doel is dat in 2040 is nog maar 38% van de volwassen Nederlanders te zwaar is. En nog maar 7,1% obesitas heeft. Dat is nu nog 14,5%.

Maatregelen tegen overgewicht en obesitas

In het Nationaal Preventieakkoord staan maatregelen tegen overgewicht en obesitas. Enkele maatregelen die in het Preventieakkoord staan:

 • Vanaf 2020 bieden minimaal 2.500 sportclubs hun leden en bezoekers gezondere voeding aan in de kantine.
 • Vanaf 2020 bieden minimaal 950 scholen hun leerlingen en personeel gezonde voeding aan in de kantine.
 • Vanaf 2025 biedt de helft van de ziekenhuizen gezondere voeding aan patiënten, personeel en bezoekers.
 • Fabrikanten gaan suikerhoudende frisdranken, snoep en melkproducten gezonder maken. Bijvoorbeeld door er minder suiker in te doen.
 • Vanaf 2019 gaan de Rijksoverheid, supermarkten en horeca-bedrijven de Schijf van Vijf bekender maken in Nederland. Zodat mensen zelf nog beter voor gezonde voeding kunnen kiezen.
 • De Rijksoverheid wil een nieuw voedselkeuzelogo invoeren. Zodat mensen zelf nog beter voor gezonde voeding kunnen kiezen.
 • Mensen en gezinnen met overgewichtsproblemen krijgen zorg en ondersteuning op maat. Vanaf 1 januari 2019 komt de vergoeding voor deze Gecombineerde Leefstijlinterventie in de basisverzekering.
 • Sportclubs en sportscholen willen hun aanbod nog beter toegankelijk maken voor mensen die niet genoeg sporten of bewegen.

Frisdrankproducenten versnellen caloriereductie: -30% in 2025

Het aantal calorieën in producten van frisdrankproducenten wordt opnieuw fors verder verlaagd: 25% minder (ten opzichte van 2012) in 2020 en zelfs 30% minder in 2025. Hiermee wordt de al langer succesvol ingezette caloriereductie in frisdranken versneld. De verlaging wordt bereikt door onder andere minder suiker te gebruiken, of suiker te vervangen door zoetstoffen.

Eerder dit jaar bleek al uit de verkoopcijfers dat de doelstelling van een eerder, vergelijkbaar akkoord met overheid en maatschappelijke organisaties sneller en ruimer dan afgesproken, heeft behaald. Voor de frisdrankproducenten is dit geen reden om nu stil te gaan zitten, maar juist het moment om met hun innovatiekracht de caloriereductie te versnellen. 

Organisaties in het preventieakkoord

Partijen die het Nationaal Preventieakkoord ondertekend hebben, zijn onder andere:

 • patiëntenorganisaties;
 • zorgaanbieders;
 • zorgverzekeraars en hun koepelorganisatie;
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten;
 • sportverenigingen en sportbonden;
 • koepelorganisaties van horeca en slijterijen;
 • ondernemers;
 • onderwijsinstellingen en hun koepelorganisaties;
 • maatschappelijke organisaties;
 • het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Publieksversie Nationaal Preventieakkoord