menu
25 januari 2024

EFSA herbevestigt veiligheid van erythritol en stelt ADI vast

In opdracht van de Europese Commissie (EC) heeft de European Food and Safety Authority (EFSA) opnieuw gekeken naar de veiligheid van de zoetstof erythritol. De zoetstof is wederom veilig bevonden en er is een ADI van 0,5 gram per kilogram lichaamsgewicht per dag vastgesteld. De verplichte waarschuwing voor een mogelijk laxerend effect blijft gehandhaafd.

EFSA herbevestigt veiligheid van erythritol en stelt ADI vast

Geschiedenis

Erythritol is een zoetstof die net als isomalt, lactitol, maltitol, mannitol, sorbitol en xylitol onder de polyolen valt. In 2003 heeft het toenmalige Scientific Committee on Food (SCF) in opdracht van de Europese Commissie (EC) de zoetstof geëvalueerd en veilig bevonden. Een aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) konden ze toen echter niet vaststellen. Ze merkten wel op dat erythritol een laxerend effect heeft, maar bij een hogere dosering dan andere polyolen. Vandaar dat op het etiket van voedingsmiddelen waar meer dan 10% polyolen aan zijn toegevoegd de waarschuwing geplaatst moet worden dat overmatig gebruik een laxerend effect kan hebben. Tevens is toen de maximaal toegestane hoeveelheid lood in erythritol van 0,5 mg/kg vastgesteld.

Nieuwe evaluatie naar de veiligheid erythritol

Tegenwoordig heeft de European Food and Safety Authority (EFSA) de taken van het SCF overgenomen. Eén van die taken is om alle voedseladditieven (kleurstoffen, conserveermiddelen, zoetstoffen, etc) die voor 2009 zijn toegestaan, opnieuw te evalueren. Onlangs hebben ze dat gedaan voor erythritol [1]. Daarin hebben ze gekeken naar de veiligheid, maar ook of de waarschuwing voor een mogelijk laxerend effect gehandhaafd moet blijven.

Uitkomsten en aanbevelingen van de EFSA

Opnieuw is erythritol veilig bevonden. Er is geen bewijs gevonden dat het genotoxisch is en een effect op de bloedsuikerspiegel heeft. Ook vonden ze geen bewijs dat erythritol het risico op hart- en vaatziekten en daaraan gerelateerde ziekten verhoogt. De hoeveelheid lood was onder de 0,5 mg/kg, maar conservatieve berekeningen op basis van een hoge inname en een veiligheidsmarge laten zien dat de totale inname dan aan de hoge kant is.
De laagste hoeveelheid erythritol waarbij geen diarree ontstaat werd vastgesteld op 0,5 gram per kg lichaamsgewicht per dag. De EFSA vond dit het meest kritische eindpunt, waardoor ze dit hebben overgenomen als ADI. Berekeningen op basis van de hoogste inname-niveaus (wat waarschijnlijk een overschatting is volgens de EFSA) laten zien dat alle populatiegroepen daarboven zitten. Het is dan mogelijk dat bijwerkingen (diarree) optreden. De verplichte waarschuwing voor een mogelijk laxerend effect blijft dan ook gehandhaafd.

Adviezen van de EFSA aan de Europese Commissie

De EFSA heeft de volgende adviezen voor de EC om te overwegen:

  • Meer gedetailleerde gegevens over de hoeveelheid erythritol in voedingsmiddelen om de nauwkeurigheid van het inname-niveau te verbeteren.
  • Het verlagen van de maximaal toegestane hoeveelheid lood in erythritol om de inname van lood bij gebruikers te verminderen.

Referentie

EFSA FAF Panel (EFSA Panel on Food Additives and Flavourings). (2023). Re-evaluation of erythritol (E 968) as a food additive. EFSA Journal, 21(12), e8430.