menu

Kenniscentrum Zoetstoffen

30 november 2021

EFSA herbevestigt veiligheid thaumatine

In lijn met de Europese regelgeving heeft de Europese Commissie de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) gevraagd om alle levensmiddelenadditieven die vóór januari 2009 in de Europese Unie mogen worden gebruikt, waaronder zoetstoffen, opnieuw te evalueren. De herevaluatie van thaumatine maakt deel uit van dit proces.

De wetenschappelijke experts van de EFSA beoordeelden hierbij het geheel van het beschikbare wetenschappelijke bewijs (inclusief toxicologische) en inname- en epidemiologische gegevens. Zij concludeerden dat thaumatine veilig is bij gebruik als levensmiddelenadditief. (1)

Thaumatine (E957) kan - net als andere laagcalorische zoetstoffen - nuttig zijn bij het verlagen van de dagelijkse calorie-inname. (2) Doordat deze zoetstof 2000-3000 keer zoeter is dan suiker, hoeft er maar heel weinig aan een product te worden toegevoegd om dezelfde zoete smaak eraan te geven. Het bevat daarom ook geen calorieën. Een ander voordeel van laagcalorische zoetstoffen is dat ze geen effect hebben op de bloedsuikerspiegel. (3) Bovendien tasten zoetstoffen het glazuur van het gebit niet aan. (4)

bronnen

(1) EFSA, 2021. Re-evaluation of thaumatin (E 957) as food additive

(2) Rogers PJ en Appleton KM, 2020. De effecten van caloriearme zoetstoffen op de energie-inname en het lichaamsgewicht: een systematische review en meta-analyses van experimenteel onderzoek. Int J Obes (Londen) 2021;45(3):464-478. doi:10.1038/s41366-020-00704-2. Epub 2020 9 nov

(3) Diabetes UK. Het gebruik van caloriearme zoetstoffen. Standpuntverklaring (bijgewerkt in december 2018).

(4)  EFSA, 2011. Wetenschappelijk advies over de onderbouwing van gezondheidsclaims met betrekking tot laagcalorische zoetstoffen. EFSA 2011 Journal 9 (6): 2229 en 9 (4): 2076, 2011.