menu
28 oktober 2020

Verhoogd risico op hart-en vaatziekten door light/zero dranken niet aangetoond

De veiligheid van alle goedgekeurde zoetstoffen wordt herhaaldelijk en consequent bevestigd door regelgevende autoriteiten over de hele wereld, zoals de WHO (Wereld Gezondheidsraad) en de EFSA (Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid) (1). Deze caloriearme zoetstoffen behoren tot de meest grondig onderzochte additieven ter wereld. Begin deze week publiceerde Chazelas et al. een brief over de effecten van light/zero dranken. In deze publicatie wordt beweerd dat deze dranken het risico op hart- en vaatziekten zouden verhogen. Hiervoor is echter geen overtuigend bewijs geleverd.

Verhoogd risico op hart-en vaatziekten door light/zero dranken niet aangetoond

Observationele studie toont geen oorzaak/gevolg relatie

De brief van Chavelaz et al. (2) beschrijft in het kort de resultaten van een analyse van gegevens van het NutriNet-Santé Cohort. Dit instituut voerde een observationele studie uit. Hierbij werden 104.760 deelnemers gevraagd om elke zes maanden in de periode 2009-2019 waarheidsgetrouwe voedingsgevens op internet in te vullen. De onderzoekers concludeerden dat in vergelijking met niet-consumenten zowel consumenten van suikerhoudende dranken als consumenten van light-/zero dranken een hoger risico op hart- en vaatziekten hebben.

Een beperking van observationeel onderzoek is dat er geen oorzaak/gevolg-relatie (3) kan worden aangegeven. Dit komt omdat veel factoren niet in het onderzoek worden meegenomen. Denk daarbij aan fysieke omstandigheden, mentale situatie of de mate van beweging. Je kunt dus niet zonder meer stellen dat het gebruiken van een bepaald voedingsmiddel de oorzaak is van het hebben van een medische aandoening. De onderzoekers van dit onderzoek erkennen deze beperking ook. Alle verstorende factoren die de resultaten van het onderzoek kunnen beïnvloeden kunnen nooit worden uitgeschakeld bij observationele studies. Zij geven daarom ook aan dat verder onderzoek nodig zal zijn.

bronnen:

  1. https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/sweeteners
  2. Chazelas et al. Suikerhoudende dranken, kunstmatig gezoete dranken en hart- en vaatziekten in het NutriNet-Santé-cohort. J Am Coll Cardiol 2020; 76 (18): 2175-6.
  3. https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/voedingswetenschap-soorten-onderzoek-uitgelegd.aspx#blokobservationeel-onderzoek

Lees ook onze gedetailleerde reactie