menu

Kenniscentrum Zoetstoffen

28 september 2018

Minder suiker in frisdranken

Caloriereductie in frisdranken is in Nederland volop gaande. De afspraak die Nederlandse frisdrankproducenten in 2015 met de overheid hebben gemaakt, werpt haar vruchten af. Producenten zijn volop bezig hun bestaande producten aan te passen, nieuwe suikerarme- of suikervrije varianten te introduceren en kleinere verpakkingen aan te bieden. De consument kan op die manier een steeds gezondere keuze maken.

Gezien de toenemende vraag naar dranken met weinig of geen calorieën, in combinatie met de doorzettende productinnovatie, is het de verwachting dat de caloriereductie ook de komende jaren zal doorgaan. Laagcalorische zoetstoffen kunnen suiker volledig of gedeeltelijk vervangen en dragen dus hun steentje bij om de sector te veranderen en ervoor te zorgen dat een gezonde keuze ook een lekkere keuze blijft.

Doel: calorieverlaging in frisdrank 15% in 2020

In 2015 hebben de frisdrankproducten, verenigd in de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS), een afspraak met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gemaakt om het gemiddelde aantal kcal per 100 ml in frisdrank te verlagen met 10% tussen 2012 en 2020. Dit staat te lezen in het Akkoord Verbetering Productsamenstelling. Al sinds de jaren ’80 en vooral de afgelopen jaren zijn tientallen light- en zerovarianten geïntroduceerd. Begin 2017 heeft de sector deze doelstelling uit eigen beweging verhoogd naar 15% Uit een monitoring over 2017 is gebleken, dat inmiddels een verlaging is bereikt van 20%.