menu
18 maart 2024

Nieuwe studie: Verhogen light dranken het risico op boezemfibrilleren?

Een nieuwe analyse van een grote studie uit het Verenigd Koninkrijk laat zien dat deelnemers die aangaven meer dan 2 liter light drank te drinken een groter risico hadden op boezemfibrilleren. Of er sprake is van een oorzakelijk verband, dus dat dat komt door het drinken van light drank, kan door het soort studie niet gezegd worden.

Nieuwe studie: Verhogen light dranken het risico op boezemfibrilleren?

Boezemfibrilleren
Ons hart heeft twee kamers en twee boezems. Daarmee wordt het bloed het hele lichaam rondgepompt. Het ritme wordt aangegeven met elektrische prikkels uit de sinusknoop, die zich bovenin de rechterboezem bevindt. Wanneer er op verschillende plekken in de boezems elektrische prikkels ontstaan wordt de hartslag onregelmatig en spreekt men van boezemfibrilleren. Het is een hartritmestoornis die op zichzelf niet gevaarlijk is maar wel om behandeling vraagt om de vorming van bloedstolsel en achteruitgang van de pompwerking van het hart te voorkomen.

Suikerhoudende drank en light drank zijn geassocieerd met boezemfibrilleren
We weten dat overmatig alcoholgebruik het risico op boezemfibrilleren verhoogt. Onderzoekers hebben nu ook een associatie gevonden tussen het drinken van meer dan 2 liter suikerhoudende drank en light drank per week en een verhoogd risico op boezemfibrilleren [1]. Dit is gebaseerd op een grote studie (UK Biobank) waarin ruim 200.000 deelnemers ongeveer 10 jaar gevolgd zijn. In die periode hebben de deelnemers verschillende vragenlijsten ingevuld over hun voeding, leefstijl en medische geschiedenis. Waaronder hoe vaak en hoe veel suikerhoudende drank, light drank en puur fruitsap ze dronken. Het innameniveau van de drie soorten dranken werd vervolgens in vier categorieën ingedeeld: 0 liter per week, ≤1 liter per week, 1-2 liter per week en > 2 liter per week.

Hoe sterk is het bewijs?
De UK Biobank is een bekende studie en heeft verschillende sterke punten. Zo deden er veel deelnemers aan mee, zijn ze langdurig gevolgd, is de voeding meerdere keren nagevraagd en is er voor verschillende verstorende factoren (confounders) gecorrigeerd. Het blijft echter een observationele studie waardoor niet gesproken kan worden van een oorzakelijk verband.

Enkele beperkingen van de studie

  • Het kan zijn dat de deelnemers die de meeste light drank dronken dat deden omdat ze ongezond waren (overgewicht) en daar iets aan wilde doet met light drank. We zien dat ook terug. De deelnemers die de meeste light drank dronken hadden een hogere BMI, hadden vaker diabetes type 2 en gebruikten vaker cholesterol- en bloeddrukverlagende medicijnen. Daar is weliswaar statistisch voor gecorrigeerd, maar het is lastig om dat volledig te ontwarren.
  • Wat de deelnemers hadden gedronken is gebaseerd op zelfrapportage. Op die manier kun je van grote groepen deelnemers de voedingsinname achterhalen, maar dat gaat (bewust of onbewust) niet foutloos. 
  • Slechts 5,5% van de deelnemers gaf aan dat ze per week meer dan 2 liter light drank dronken en bijna 80% gaf aan helemaal geen light drank te drinken.
  • Een biologisch mechanisme dat het verhoogde risico van light drank op boezemfibrilleren zou kunnen verklaren ontbreekt. Dat maakt een oorzakelijk verband minder waarschijnlijk.
  • Dit is de eerste studie waarin een associatie is gevonden tussen het drinken van light drank en een verhoogd risico op boezemfibrilleren. Meer en beter onderzoek is daarom nodig.

Conclusie

Deze studie geeft geen aanleiding om het advies over light drank te veranderen. Daarvoor is de bewijskracht te laag.

Referentie

Sun Y, Yu B, Yu Y, et al. Sweetened Beverages, Genetic Susceptibility, and Incident Atrial Fibrillation: A Prospective Cohort Study. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2024 Mar 5:e012145.

Meer weten over deze studie?

Lees onze gedetailleerde uitleg.