menu
16 april 2024

Studie: Verhogen stevia en neotaam in koekjes de eetlust?

Een veelgehoorde stelling over zoetstoffen is dat ze de eetlust zouden verhogen. Daar is onvoldoende bewijs voor. De onderzoeken die hiernaar zijn gedaan zijn veelal onderzoeken met dranken. Onderzoekers hebben nu gekeken of de zoetstoffen stevia en neotaam in koekjes een effect hebben op de eetlust. Dat bleek niet zo te zijn.

Studie: Verhogen stevia en neotaam in koekjes de eetlust?

De studie

De studie was gefinancierd door de Europese Commissie vanuit het, inmiddels beëindigde, SWEET-project. Dat is een project dat door 29 partners uit de wetenschap, industrie en consumentensector werd ondersteund en waar tien landen aan meededen, inclusief Nederland. Deze studie vond op twee onderzoekslocaties in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk plaats.
Het was een gerandomiseerde, dubbelblinde, interventiestudie (RCT) waar 53 deelnemers met overgewicht of obesitas aan meededen [1]. Aan hen werd gevraagd om na elkaar drie verschillende soorten interventies te volgen. Iedere interventie duurde twee weken en ze waren van elkaar gescheiden door een wash-out-periode van 2-3 weken. In iedere interventie aten de deelnemers drie koekjes per dag, maar telkens waren de koekjes met een andere zoete stof gezoet:

  1. Koekjes gezoet met stevia (326 kcal)
  2. Koekjes gezoet met neotaam (326 kcal)
  3. Koekjes gezoet met suiker (360 kcal)

Zowel de deelnemers als de onderzoekers wisten niet wie wanneer welke koekjes kreeg (dubbelblind). De koekjes smaakten ook hetzelfde en zagen er hetzelfde uit. Op de eerste en laatste dag van iedere interventieperiode aten de deelnemers de koekjes op de onderzoekslocatie. Daar werd aan hen gevraagd om vooraf en enkele keren nadat ze de koekjes hadden opgegeten vragen te beantwoorden over hun eetlust. Ook werd er bloed afgenomen om te kijken naar de glucose- en insulinespiegel en hormonen die de eetlust beïnvloeden (ghreline, GLP-1 en PP).

De resultaten

  • Er waren geen verschillen in eetlust tussen de verschillende soorten koekjes.
  • Er waren geen verschillen in ghreline, GLP-1 en PP tussen de verschillende soorten koekjes.
  • Na het eten van de koekjes met stevia was de glucosespiegel lager dan na het eten van de koekjes met suiker.
  • Na het eten van koekjes met stevia en neotaam was de insulinespiegel lager dan na het eten van de koekjes met suiker.
  • De deelnemers rapporteerden meer maag-/darmklachten na het eten van de koekjes met stevia en neotaam dan na het eten van koekjes met suiker.

Conclusie

Deze studie bevestigt dat zoetstoffen (in ieder geval stevia en neotaam) gebruikt kunnen worden in vaste voedingsmiddelen om de suikerinname te verlagen. De eetlust wordt er niet door verhoogd en het heeft zelfs mogelijk gunstige effecten op de glucose- en insulinespiegel.

Referentie

Gibbons C, Beaulieu K, Almiron-Roig E, et al. Acute and two-week effects of neotame, stevia rebaudioside M and sucrose-sweetened biscuits on postprandial appetite and endocrine response in adults with overweight/obesity-a randomised crossover trial from trial from the SWEET consortium. EBioMedicine. 2024 Mar 25:105005.

Meer weten?

We hebben een uitgebreide toelichting van deze studie opgenomen in het wetenschapsdeel van onze bibliotheek.