menu

Kenniscentrum Zoetstoffen

24 augustus 2018

Nieuwe wetenschappelijke consensus over laagcalorische zoetstoffen

In een recente publicatie zijn een zestigtal internationale experts het eens over de veiligheid, nutritionele aspecten en voordelen van laagcalorische zoetstoffen in voedingsmiddelen en dranken, en over het belang van betrouwbare informatie.

Laagcalorische zoetstoffen vervangen suiker en geven voedingsmiddelen en dranken een zoete smaak. Dit biedt diverse voordelen (verlaging van het aantal calorieën en het bloedsuikergehalte, gezondere tanden). Toch woedt er in de media nog regelmatig een discussie over zoetstoffen. Het is dan ook interessant om een balans op te maken van de huidige wetenschappelijke kennis. Dit was het doel van deze Spaans-Amerikaanse overeenstemming naar aanleiding van een bijeenkomst van 61 internationale experts uit verschillende vakgebieden: voedings- en dieetleer, endocrinologie, lichaamsbeweging, kindergeneeskunde, verpleegkunde, toxicologie en volksgezondheid.

Veiligheid van laagcalorische zoetstoffen is verzekerd

De experts analyseerden en evalueerden het bewijsmateriaal met betrekking tot de rol van laagcalorische zoetstoffen in de voedselveiligheid, de regelgeving en de voedings- en nutritionele aspecten ervan in voedingsmiddelen en dranken. Hun conclusies zijn samen te vatten in 5 grote punten:

  1. Laagcalorische zoetstoffen behoren tot de meest geëvalueerde voedingsbestanddelen. De veiligheid ervan is onderzocht en bevestigd door regelgevende instanties over de hele wereld, waaronder de Wereldgezondheidsorganisatie, de Food and Drug Administration (FDA) en de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA).
  2. De voorlichting van de consument over het gebruik van producten met laagcalorische zoetstoffen, op basis van wetenschappelijke bewijzen en gedegen regelgevende processen, moet op afdoende en objectieve wijze worden verbeterd.
  3. Het gebruik van laagcalorische zoetstoffen in programma’s voor gewichtsvermindering, waarbij calorierijke zoetstoffen worden vervangen door laagcalorische zoetstoffen in het kader van een gestructureerd dieet, kan een blijvende gewichtsafname bevorderen. Bovendien kan het gebruik ervan in programma’s voor diabetesbeheer bijdragen tot een betere glycemische controle bij de patiënten, ook al zijn de resultaten bescheiden. Laagcalorische zoetstoffen bieden bovendien voordelen voor een gezond gebit, wanneer ze worden gebruikt in plaats van vrije suikers.
  4. De experts stellen voor om de voedingsmiddelen en dranken met laagcalorische zoetstoffen op te nemen in de voedingsaanbevelingen als alternatief voor gezoete producten met vrije suikers.
  5. Permanente educatie van gezondheidsprofessionals is fundamenteel, want zij vormen een essentiële bron van informatie over voedings- en gezondheidskwesties, zowel voor het algemene publiek als voor patiënten. Vanuit deze invalshoek is de publicatie van de standpuntverklaringen en consensusdocumenten in de academische literatuur bijzonder wenselijk.

In lijn met de volksgezondheidsdoelstellingen

Nu de internationale aanbevelingen voor volksgezondheid oproepen om de consumptie van vrije suikers terug te schroeven, biedt deze consensus een nuttig referentiekader gebaseerd op bewijzen. Het laat zien dat laagcalorische zoetstoffen wel degelijk een nuttige bijdrage kunnen leveren aan dit gezondheidsdoel.

Bron : Serra-Majem L et al. Nutrients 2018,10(7), 818.