menu
11 mei 2017

Voedingscentrum deelt mening dat aspartaam veilig is

Nu.nl besteedde er deze week weer aandacht aan. De veiligheid rond aspartaam in light frisdranken. In het artikel wordt dieper ingegaan op de misverstanden rondom aspartaam, een zoetstof die 200 keer zoeter is dan suiker, maar die bij gebruik geen calorieën oplevert.

Voedingscentrum deelt mening dat aspartaam veilig is

Recent dook op Facebook een oud artikel op van healthbytes.me waarin wordt beweerd dat aspartaam zeer giftig en zelfs dodelijk zou zijn. Het binnenkrijgen van het stofje zou ook kunnen leiden tot kanker. De Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) bestempelde aspartaam in 2013 echter als veilig. Het gebruik van de zoetstof moet dan wel onder de aanvaardbare dagelijkse inname van 40 milligram per kilo lichaamsgewicht blijven, dat komt neer op gemiddeld 2,5 liter frisdrank, ongeveer 17 glazen cola light per dag. Ook volgens het Voedingscentrum is aspartaam niet gevaarlijk en bestaan er geen studies die erop wijzen dat aspartaam slecht is voor de gezondheid of kankerverwekkend is. [bron Nu.nl] Gehele artikel 

Veiligheid en gezondheid

De veiligheid van aspartaam wordt al lang uitgebreid onderzocht en geëvalueerd door diverse onafhankelijke wetenschappelijke instanties, o.a. door het Scientific Committee on Food (SCF), de European Food Safety Authority(EFSA) en de Joint Expert Committee on Food Additives van de WHO (JECFA). Hieruit komt naar voren dat consumptie van aspartaam onder de ADI (zie volgende paragraaf) geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Ook het Wereld Kanker Onderzoekfonds World Cancer Research Fund (WCRF) gevestigd in Nederland geeft aan dat op basis van het beschikbare epidemiologische onderzoek geen reden is om aan te nemen dat aspartaam de kans op kanker verhoogt.

Ook na evaluatie van enkele nieuwe studies (Ramazzini studies) die veel onrust hebben veroorzaakt omdat zij een verband suggereerden tussen aspartaam, kanker alsook vroeggeboorte, concludeerde EFSA dat het gebruik van aspartaam veilig is. De studies bleken methodologische fouten te bevatten waardoor zij de eerder door EFSA uitgebrachte adviezen niet beïnvloeden. Eind 2013 concludeerde EFSA wederom dat aspartaam veilig was. Na uitgebreid wetenschappelijk onderzoek was er geen reden om de aanbeveling van een toelaatbare dagelijkse inname van maximaal 40 mg per kilogram lichaamsgewicht te wijzigen.

Aspertaam en PKU

Mensen die lijden aan PKU (fenylketonurie) moeten uitkijken met aspartaam. Zij missen een enzym waardoor zij het aminozuur fenylalanine niet verder kunnen omzetten tot tyrosine. Dit leidt tot ophoping van fenylalanine in het lichaam. Dit kan uiteindelijk leiden tot hersenschade. Mensen met deze aandoening moeten een streng dieet volgen, waarin fenylalanine zo veel mogelijk wordt vermeden. Daarom moet op producten die aspartaam bevatten, worden vermeld dat zij een bron van fenylalanine zijn. Aspartaam heeft geen nadelig effect op het gebit en is geschikt voor diabetici.

Aspartaam, met E-nummer E951, komt niet voor in de natuur. De zoetstof is opgebouwd uit de aminozuren asparaginezuur en fenylalanine, die weer de basis zijn van eiwitten. Volgens Het Voedingscentrum verwerkt ons lichaam aspartaam dan ook als ieder ander natuurlijk brokje eiwit. Bij dit proces ontstaat een geringe hoeveelheid methanol, een stof die pas bij grote hoeveelheden een gevaar is voor de gezondheid, aldus de autoriteit.