menu
9 juni 2020

Wageningen Universiteit benoemt eerste hoogleraar diëtetiek in Nederland

De raad van bestuur van Wageningen University & Research heeft dr. Marian de van der Schueren benoemd tot buitengewoon hoogleraar Diëtetiek bij de leerstoelgroep Global Nutrition. De leerstoel geldt per 1 juni en wordt gefinancierd door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD*).

bron: wur.nl & voedingnu.nl

De relatie tussen voeding en de mens is bijzonder complex: diëtetiek is de wetenschap die deze relatie centraal stelt. In Nederland wordt, in tegenstelling tot andere Europese landen, diëtetiek nog niet als masteropleiding aangeboden. Doel van de leerstoel is om vanuit de praktijk een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van dit vakgebied. De van der Schueren: “Uit het Hoofdlijnenakkoord paramedische zorg is de Kennisagenda Diëtetiek voortgekomen. Een van de belangrijkste aandachtpunten is om met evidence based diëtetiek te laten zien dat het vak een plek verdient in de academische wereld.”

Prof. dr. Marian de van der Schueren (1962) studeerde Voeding en Diëtetiek aan de Hogeschool van Amsterdam. Zij werkte in de periode 1990-2019 aan Amsterdam UMC, locatie VUmc, als diëtist, onderzoeker, sectiehoofd en ten slotte coördinator onderzoek van de sectie diëtetiek & voedingswetenschappen. In 2000 promoveerde zij als eerste klinisch diëtist in Nederland op een VUmc-onderzoek met het proefschrift ‘Malnutrition in head and neck cancer patients’.

Marian de van der Schueren (foto: Bastiaan van Musscher)

Marian de van der Schueren is sinds 2013 lector Voeding en Gezondheid aan de HAN. Eind 2019 ontving zij de prestigieuze EFAD European Honorary Dietetic Fellowship Award 2019, de hoogste onderscheiding voor diëtisten die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de diëtetiek, onderzoek of onderwijs wereldwijd. Zij heeft ongeveer 150 peer reviewed publicaties in nationale en internationale tijdschriften op haar naam staan. De van der Schueren is de eerste hoogleraar Diëtetiek in Nederland.

Onderzoeksthema’s

Voeding speelt een essentiële rol in ziektepreventie maar ook in de behandeling van een groot aantal medische aandoeningen. In haar onderzoek zal prof. De van der Schueren zich toeleggen op een wetenschappelijke onderbouwing van de effectiviteit van diëtistisch handelen in het voorkomen van ziekte (preventie) en in de behandeling van ziekte (curatie).

"We streven ernaar deze groep ondersteuning te bieden zodat zij langer fit en vitaal blijven. Dat betreft niet alleen voedingsadviezen, maar nadrukkelijk ook een inventarisatie van wat mensen zélf aangeven nodig te hebben en te kunnen."

Een tweede onderzoekslijn bestaat in de verbetering van de voeding en voedingstoestand van patiënten met een verhoogd voedingsrisico. “Denk hierbij om te beginnen aan kwetsbare ouderen”, licht prof. De van der Schueren toe. “We streven ernaar deze groep ondersteuning te bieden zodat zij langer fit en vitaal blijven. Dat betreft niet alleen voedingsadviezen, maar nadrukkelijk ook een inventarisatie van wat mensen zélf aangeven nodig te hebben en te kunnen”.

Specifieke aandacht is er voor onderzoek vanuit de praktijk. “Ik kijk vanuit het perspectief van patiënten en cliënten waarbij we hun behoefte in kaart brengen en de omstandigheden, en de contextuele factoren die van invloed zijn op voedselkeuzes meenemen”, legt prof. De van der Schueren uit. “We kijken ook naar technologie als hulpmiddel bij consultvoering en we bepalen de voedingstoestand, zogenoemd nutritional assessment.”

Gezondheidswinst boeken

De buitengewone leerstoel is ondergebracht bij de leerstoelgroep Global Nutrition (prof. Edith Feskens) behorend tot de omvangrijke afdeling Humane Voeding en Gezondheid. Die inbedding maakt het mogelijk verbinding te zoeken met andere wetenschappers om samen de impact van voeding op onze gezondheid of herstel bij ziekte te onderzoeken. De van der Schueren: “Bij ieder nieuw onderzoeksvoorstel, zoeken we logische partners, bijvoorbeeld voedingswetenschappers, artsen, gedragswetenschappers of fysiotherapeuten. Met een integrale aanpak en benadering kunnen we nog veel gezondheidswinst boeken.”

*NVD - De Nederlandse Vereniging van Diëtisten is de beroepsvereniging van en voor diëtisten. De NVD werkt intensief samen met andere (para)medische beroepsverenigingen, de overheid, gemeenten en zorgverzekeraars.