menu

Kenniscentrum Zoetstoffen

28 september 2017

Zijn ‘natuurlijke’ stoffen betrouwbaarder?

De zoektocht naar natuurlijke producten is helemaal in tegenwoordig. Maar wat schuilt er eigenlijk achter deze hang naar het natuurlijke? Zijn natuurlijke stoffen per definitie betrouwbaarder dan een kunstmatige?

Nee, de natuurlijke of kunstmatige oorsprong van een stof heeft helemaal niets te maken met veiligheid. Alle voedingsstoffen die in de EU mogen worden gebruikt in levensmiddelen, zijn veilig om te consumeren.

De dosis is bepalend

Niet de oorsprong van een substantie, maar wel de hoeveelheid aanwezige stof die door de consument wordt verbruikt, bepaalt het risico. Vandaar het gezegde ‘de dosis maakt het vergif’. Zelfs water kan, in extreme gevallen, dodelijk zijn als het in te grote hoeveelheden wordt gedronken.

Voor laagcalorische zoetstoffen geldt hetzelfde. Of ze nu van natuurlijke oorsprong zijn (zoals stevia-extract) of door de mens geproduceerd (zoals aspartaam), ze moeten beantwoorden aan dezelfde veiligheidsvoorschriften. Deze worden voor Europa vastgelegd door het EFSA. Deze instantie bepaalt voor elke stof een Aanvaardbare Dagelijkse inname (ADI): de maximale hoeveelheid die dagelijks geconsumeerd mag worden zonder gezondheidsproblemen te veroorzaken.