menu
27 mei 2021

Eenmaal op de Europese markt, nooit meer eraf

We zien jullie denken. Jaja, als een additief eenmaal is goedgekeurd, dan raken we het nooit meer kwijt. Al die gevaarlijke E-nummers. Uit die droom helpen wij jullie meteen even. NEE!

Gewraakt E-nummer E171 verboden

Prachtig wit worden producten ervan, met de kleurstof titaniumdioxide (E171). Denk bijvoorbeeld aan heerlijk koud softijs of sneeuwwit wc-papier. In 2008 werd deze kleurstof door de Europese Unie goedgekeurd om op de Europese markt te gebruiken. (1) De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) had alle betrouwbare, wetenschappelijke studies grondig bestudeerd en gaf goedkeuring. Net zoals dit met de 17 zoetstoffen is gedaan. Ze gaan daarbij niet over één nacht ijs. Voedselveiligheid is verantwoordelijkheid nummer 1 voor de EFSA. En dat gaan ze niet uit de weg. Ook niet als nieuw onderzoek een ander licht op een additief doet schijnen en ze hun eerdere oordeel moeten bijstellen. Dat nemen ze heel serieus. En dat is nu juist wat er met deze kleurstof is gebeurd. (2) en (3) 

De wetenschap staat niet stil

De zorgen over de veiligheid van de kleurstof komen niet uit de lucht vallen. De Franse autoriteit voor voedselveiligheid (ANSES) had in 2019 al diverse studies naar de effecten van nanodeeltjes, zoals deze voorkomen bij titaniumdixoide, gedaan en E171 verboden op de Franse markt. (4) Ook onze eigen RIVM geeft aan dat we nu veel meer weten dan een aantal jaar geleden. (5) Zo werd bekend dat een klein deel – minder dan 1% – van het ingeslikte titaniumdioxide toch door het lichaam wordt opgenomen. En weten we nu ook dat de effecten van heel kleine deeltjes anders kunnen zijn dan van grotere deeltjes. Reden genoeg voor de Europese Commissie om de EFSA aan te sporen om E171 op basis van de nieuwe studies opnieuw onder de loep te nemen. En dat hebben ze gedaan. Conclusie: het voedseladditief E171 kan niet meer als veilig worden beschouwd, omdat niet op alle veiligheidsvragen een volmondig JA kan worden gegeven. Op 7 oktober 2021 hebben de lidstaten hierover gestemd en hebben E171 teruggetrokken als goedgekeurd additief. (6) + (7)

Dat geldt ook voor zoetstoffen

En zo gebeurt dat ook met zoetstoffen. Aspartaam, het meest onderzochte additief ter wereld, is in 2013 nog door de EFSA als veilig herbestempeld. (6) Dit ook naar aanleiding van een aantal grote studies. En mocht het door voortschrijdend inzicht of nieuwe onthullingen zo zijn dat aspartaam of een van de andere zoetstoffen toch niet als veilig kan worden beschouwd, dan is de EFSA de eerste die dit zal onthullen als zij tot dezelfde conclusie komt. En zodra dit ook zo is, dan plaatsen we dit uiteraard per direct op onze website en verspreiden wij dit nieuws via onze kanalen. Want daarin opereren we gelijk aan de EFSA: op basis van feiten.

bronnen

(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1333-20170612&from=EN

(2) https://www.efsa.europa.eu/en/news/titanium-dioxide-e171-no-longer-considered-safe-when-used-food-additive

(3) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6585

(4) https://www.anses.fr/en/system/files/ERCA2019SA0036EN.pdf

(5) https://www.rivm.nl/nanotechnologie/voeding/titaandioxide-in-voedsel

(6) https://ec.europa.eu/food/safety/food-improvement-agents/additives/re-evaluation_en#ecl-inpage-779 

(7) bericht uit de EU - Press Corner 8 oktober 2021 - https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_5165

(6) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3496

leestips

Dit zegt het Voedingscentrum erover: https://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/veilig-eten-en-e-nummers/is-titaniumdioxide-e-171-slecht-voor-de-gezondheid-.aspx

Onze infographic over de veiligheid van zoetstoffen.

En luister ook eens naar onze podcast, daar komt de veiligheid van zoetstoffen ook voorbij.