menu
4 maart 2022

Wat wij helder vinden, is dat ook zo?

Als Kenniscentrum Zoetstoffen geven we informatie over zoetstoffen. Heldere én feitelijke informatie. Tenminste dat vinden wij. Het feitelijke klopt in ieder geval, maar hoe helder is onze informatie? Hoe zit het bijvoorbeeld met onze infographics? Deze maken we speciaal voor in de praktijk van de diëtist of gewichtsconsulent. Om te bespreken met hun cliënten. De consument. Maar wat wij helder vinden, is dat wel zo duidelijk voor hen? Hoe komen onze infographics eigenlijk over? Wij vroegen ons onderzoeksbureau - Ruigrok Netpanel - onze infographic eens voor te leggen aan het Nederlands publiek.

Zo gezegd, zo gedaan. We hebben onze infographic over E-nummers laten beoordelen. Een lastig onderwerp, er zijn veel verschillende meningen over. De een wat positiever dan de ander. Ook niet iedereen is met het onderwerp bekend. Een mooie kans om te zien of de informatie van deze infographic voor wat verheldering zorgt.

Onderzoek

Het onderzoek is online uitgevoerd onder de doelgroep Nederlanders van 18 jaar en ouder. Goed verdeeld naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau en daarmee representatief om conclusies te kunnen trekken. In totaal hebben 516 Nederlanders de vragenlijst helemaal ingevuld.

Vragenlijst

We waren benieuwd naar een aantal dingen over onze infographics: 

  • Welke boodschap probeert de infographic aan je over te brengen
  • Vind je de infographic begrijpelijk (gebruikte illustraties, taalgebruik)
  • Komt de infographic betrouwbaar op je over
  • Welk cijfer zou je de infographic geven

Conclusies

Infographic zorgt voor meer begrip en een positievere houding: Een groot deel van de Nederlanders zegt weinig te weten over E-nummers. Na het lezen van de infographic hebben 3 op de 10 Nederlanders een beter beeld over E-nummers.

Rapportcijfer: 7, maar er zijn ook zeker verbeterpunten: Nederlanders begrijpen de boodschap van de infographic en geven deze gemiddeld een 7 als rapportcijfer. Ze zijn tevreden over de vormgeving en de gebruikte illustraties. Er zijn uiteraard ook mensen die de infographic een onvoldoende hebben gegeven, zij vonden de infographic niet overzichtelijk, de tekst was te veel en te moeilijk en ze hadden het idee dat de informatie niet volledig was. 

Verbeteringen

In het onderzoek heeft Ruigrok Netpanel de Nederlanders ook gevraagd naar suggesties om de infographic te verbeteren. Daar kwamen hele aardige verbeteringen uit naar voren. Die gebruiken we nu om onze infographics beter aan te laten sluiten bij een bredere doelgroep:

  • bronnen --> door duidelijke bronnen/verwijzingen op te nemen, kan de lezer zien waar de informatie vandaan komt en eventueel de geraadpleegde bron verder nalezen. Dit komt de betrouwbaarheid ten goede.
  • minder onderwerpen --> door minder onderwerpen op te nemen, wordt de samenhang van de infographic duidelijker.
  • eenvoudigere taal gebruiken --> het viel een deel van de ondervraagden op dat er veel moeilijke woorden in staan. Daar gaan we nu beter op letten, waarbij we proberen vaktermen zo min mogelijk te gebruiken of om deze uit te leggen.
  • niet alleen de goede kanten opnoemen, als er eventueel ook minder positieve kanten aan zitten --> sommige lezers kregen het idee dat de informatie te rooskleurig was en vertrouwden de informatie daarom niet. Ook daar gaan we mee aan de slag. Wij vinden het belangrijk dat de lezer weet dat onze informatie gebaseerd is op feiten.

Niet voor iedereen

Als laatste punt was het advies om te bedenken dat niet iedereen geïnteresseerd is in onze boodschap. Niet iedereen staat positief tegenover zoetstoffen. En er zijn genoeg mensen die helemaal geen behoefte hebben aan gezoete producten. Niet met suiker en ook niet met zoetstoffen. Hoeveel verbeteringen we dan ook in onze infographics doorvoeren, onze boodschap zal hen niet interesseren. Het streven om een 10 voor een infographic te krijgen, is niet realistisch. Maar het is wel ons streven om die 7 in ieder geval vast te houden en waar mogelijk naar een 7,5 of een 8 te verbeteren. 

Ook geïnteresseerd in een dergelijk onderzoek?

Neem contact op met Ruigrok Netpanel en vraag naar hun onderzoeksmethode 'Check&Go'. 

Benieuwd naar onze infograhics?

We hebben er inmiddels 15 op onze website staan. Ze zijn gemakkelijk te bekijken, op te slaan of op papier af te drukken. Je kunt ze ook in gedrukte vorm bij ons bestellen, dan sturen we ze je toe. Gratis. Handig voor in je voedingspraktijk of gewoon omdat het onderwerp je interesseert. Veel leesplezier.

En voor suggesties en verbeteringen, we staan er open voor: info@zoetstoffen.nl. :-)