menu

Zoetstoffen en veiligheid

Zoetstoffen mogen alleen in voedingsmiddelen worden gebruikt als duidelijk is dat ze veilig zijn. Aan de veiligheid van levensmiddelen worden hoge eisen gesteld. Wanneer is een stof 'veilig'?

Zoetstoffen worden steeds meer toegepast in voedingsmiddelen. Om dit in goede banen te leiden stelt de Europese Unie strenge eisen aan de toelating en de toepassing. Deze eisen worden met regelmaat tegen het licht gehouden en zo nodig bijgesteld. Toch bestaat er bij sommigen ongerustheid over de veiligheid van producten met zoetstoffen. Deze emoties worden gevoed door verwarrende berichten in de media en op internetsites. Voor alle toegelaten zoetstoffen geldt echter dat zij door onafhankelijke wetenschappers uitgebreid zijn beoordeeld. Pas als de veiligheid bij levenslang dagelijks gebruik onder de ADI (Aanvaardbare Dagelijkse Inname) met voldoende zekerheid is aangetoond, mogen ze worden toegepast.

Hoe weten we of zoetstoffen veilig zijn?

Als je het goed beschouwt is geen enkele stof helemaal zonder risico, of het nu om een natuurlijke stof of om een door de mens samengestelde stof gaat. Bekende voorbeelden zijn dat je door te veel water, te veel zout of te veel vitamines gezondheidsschade kunt oplopen. Er is altijd een bovengrens waarboven de veiligheid niet langer gegarandeerd is. Voor zoetstoffen is dit uitgebreid onderzocht en beoordeeld. Pas als de veiligheid van een stof bij dagelijks gebruik onder de ADI met voldoende zekerheid is aangetoond in wetenschappelijke onderzoeken, kan een stof worden toegelaten voor gebruik in levensmiddelen. Vervolgens moet ook in de levensmiddelenwetgeving worden vastgelegd dat de stof mag worden gebruikt, in welke producten het mag worden gebruikt en hoeveel er maximaal aan die producten mag worden toegevoegd.

Wetenschappelijke beoordeling

In Europa worden alle zaken die te maken hebben met voedsel en voedselveiligheid beoordeeld door een organisatie die bestaat uit onafhankelijke Europese wetenschappers, de Europese Voedselautoriteit EFSA (European Food Safety Authority). De EFSA is in 2003 in het leven geroepen door het Europees Parlement. Tot 2003 werd deze veiligheidsbeoordeling gedaan door de voorloper van de EFSA, de Europese Scientific Committee on Food (SCF). Ook op wereldniveau is er zo’n wetenschappelijke commissie: de Joint FAO/WHO Expert Scientific Committee on Food Additives (JECFA) van de World Health Organisation (WHO).

***

Infographics

Op onze website hebben we een aantal infographics over zoetstoffen geplaatst. Ze zijn gratis te downloaden en gemakkelijk uit te printen. Handig!